*เนื่องจากมีเหตุขัดข้องหลายประการ ทำให้ตารางการแข่งขันคลาดเคลื่อนไปอย่างมาก ดังนั้นทางเราจึงขอเลื่อนตารางจากรอบชิงรัดเกล้าภายในเดือนมีนาคม จะเลื่อนไปเป็นเป็นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป*